ModLand.NET on FaceBook ModLand.NET on Google+ ModLand.NET on YouTube ModLand.NET on YouTube

Popular this Week

138 downloads 8 comments

Rim Mobihome

Rating: 0/5, based on 0 votes
uploaded 2019-09-21 11:52:23, by hyyhhhy
2
12

Description:
Có thể mod trên tất cả phiên bản
Nếu mod không được thì mod thêm base thaco như mình từ mấy link trước đó (trình tự như sau: Xe (xe của bạn) -> Rim Mobihome -> Base thaco [1.33]
Mod trên 1.35 thì mình chưa test

Can mod on all versions
If the mod does not work, mod adds the base thaco file as I have from the previous links (order is as follows: Xe (your car) -> Rim Mobihome -> Base thaco [1.33]
Mod on 1.35, I have not tried it yet

Credits:
Huy Cao Văn

Photos

Rim Mobihome, 1 photoRim Mobihome, 2 photoRim Mobihome, 3 photoRim Mobihome, 4 photo

Download Links

uploaded by hyyhhhy
Report Mod / Contact

Comments (8)

2019-09-21 12:33:24 hoanghuy2005
bác up xe Thaco Thaco Ghế ngồi 2018 đi
2019-09-21 13:04:41 ken (Guest)
up lun samco cần gạt nước ngang lun
2019-09-21 17:06:51 haoao
mâm acloa đi bác với con mão jiwoo đi mâm này xấu quá
2019-09-22 05:33:57 i love you hyyhhhy ae (Guest)
làm ơn bác có thể mod cho ae con huyndai univer mã jiwoo được ko bác. làm ơn
2019-10-01 10:33:51 khing lũ chó (Guest)
bạn có thể share mod mở cửa cho con hyundai ghế của anh hải đăng
2019-10-22 06:37:00 haoao
sao bạn xóa con 2015-2016 rồi vậy
2019-10-22 11:23:22 hoanghuy2005
chắc ai report rồi
2019-10-23 13:59:45 hyyhhhy
i love you hyyhhhy ae (Guest) khing lũ chó (Guest) ib nha

Leave a Comment

Your Name:

Your Comment Message: